Skip to main content

Penzion POODŘÍ, Komenského 260, 742 01 Suchdol nad Odrou,  (+420) 731 467 643

Suchdol nad Odrou

Městys Suchdol nad Odrou, prvně zmíněný v roku 1337, je se svými více než 2.500 obyvateli největší obcí ve svazku Regionu Poodří. Katastr městyse se rozkládá na 23 km2 plochy, která se svažuje z výběžků Oderských vrchů až po údolní nivu řeky Odry, přičemž výškový rozdíl činí 150 m. Část katastru leží na území Chráněné krajinné oblasti Poodří. Tam lze spatřit unikátní rostlinná společenství a při troše opatrnosti a pozornosti i vzácné živočišné druhy. Součástí městyse je i místní část Kletné, charakteristická členitým terénem, lesy a zejména přehradní nádrží o rozloze 1,75 ha. Okolí Kletného je předurčeno k příjemným procházkám, při nichž lze spatřit pozůstatky po dolování rud a kochat se pohledy na údolí Moravské brány z perspektivy téměř ptačí. Mezi pamětihodnosti, které stojí za to v Suchdole vidět a navštívit, patří především oba kostely, tvořící typické suchdolské panorama - pozdně renesanční katolický, pocházející z roku 1605, a evangelický z roku 1858 v arkádovém stylu. Významnou stavební památkou je i barokní katolická fara architekta J. L. Hildebrandta z roku 1730. Zajímavostí je i technická památka – zachovalá výpravní budova železniční stanice. Bohatým místním dějinám jsou zasvěcena dvě muzea v centru – Muzeum obce, přednímž stojí socha císaře Josefa II. v životní velikostia Muzeum Moravských bratří. Zejména druhé z nich zrcadlí nejvýznamnější místní dějinnou událost – odchod velké části protestantských obyvatel do exilu v Saskuv 1. polovině 18. století a jejich působení v roli misionářů po celém světě. Suchdol nabízí rozsáhlé možnosti sportovcům ve svém bohatě vybaveném sportovním areálu. Pro ubytování je k dispozici Penzion Poodří s kapacitou 48 lůžek, saunou a masážním vířivým bazénem. Suchdol je znám v Evropě i v USA jako jedno z center westernového ježdění v ČR– tradiční Pony Express se zde koná každý rok koncem srpna.

  • Přečteno: 2461

Historie obce Suchdol nad Odrou

Osada byla založena na počátku 13. století slovanskými osadníky. Postupem času však v osadě převládli osadníci němečtí. Roku 1257 se osada nazývala Suchodol nebo Suchidol. Podle latinských listin z roku 1337 se nazývala Cuchenthal, roku 1430 Zauchenthal, a roku 1597 Zauchtl. Český název Suchdol se poprvé objevuje v 15. a 16. století.
Ve 13. století spadala osada pod panství fulnecké spravované Smilem z Lichtenburka. Poté se jejími pány stali páni z Kravař. Po krátkém období, kdy patřil Suchdol pod Helfštýn, se vrátil roku 1475 zpět pod fulnecké panství, které později koupil Jan ze Žerotína. V té době zde žilo jak katolické obyvatelstvo, tak i obyvatelstvo lutherské víry, které však v 18. století odešlo do Horní Lužice. Majitelé panství, do kterého spadal Suchdol, se poměrně často střídali až do roku 1806, kdy jej zdědila Valburga Truchsess-Waldburg-Zeil, známá dobrotitelka celého okolí. Posledním majitelem panství byl rod Chlumecký-Bauer, který jej vlastnil až do roku 1918.
Za zmínku určitě stojí také to, že v letech 1618-1621 v obci kázal Jan Ámos Komenský.

latinské názvy: 1337 Cuchenthal
Ceuchenthal
Cuchtenthal
česká jména: 1257 Suchodol, Suchidol
15.-.16. stol. Soudol, Sukdol
17. stol. Soudol, Suchdol
německá jména: 1430 Zauchenthal
  Zauchtenthal
1597 Zauchtl
  • Přečteno: 2857

SCHULIG Jindřich

(1849 - 1930)

Vlastivědný spisovatel, shromáždil množství materiálu k dějinám Kravařska.

(1849 - 1912)
Rodák ze Suchdolu nad Odrou působil v letech 1874 až 1881 jako učitel v Bílovci a pak až do důchodu v Krnově. Středem jeho historického zájmu bylo Kravařsko a Krnovsko. Často dojížděl do Suchdolu nad Odrou, zajímal se o historii rodné obce i okolí. Po drobnějších pracích vydal v Krnově r. 1908 obsáhlou práci Meine Heimat, das Kuhländchen, kde pojednává o přírodních, historických a především kulturních zvláštnostech tohoto regionu. I tato kniha je i nyní často vyhledávána.
Na Krnovsku ho zajímaly zvláště náboženské poměry. Výsledky svého bádání zveřejnil v knize Geschichte der Stadt Jägerndorf. Zemřel v Tátenicích u Zábřehu.

  • Přečteno: 5528

VINCOUREK Josef

(1900 - 1976)

Hudební skladatel, dirigent.

  • Přečteno: 6897

NITSCHMANN David

(1696 - 1772)

Biskup Jednoty bratrské, misionář

  • Přečteno: 5233

VITA Vilém A.

(1846 - 1919)

Malíř, působil ve Vídni, vystavoval v Paříži

  • Přečteno: 5246

Teltschik Wilhelm

(1829 - 1903)

Sedlák, pocházející z rodiny dědičných fojtů se narodil a zemřel v Suchdole nad Odrou. Kromě historie se věnoval studiu botaniky a mineralogie. Po dlouhé přípravě sepsal třídílnou kroniku Suchdolu nad Odrou s názvem Geschichte der Marktgemeinde Zauchtel, která zůstala v rukopise. Jako jeden z mála zdejších německých regionalistů přiznává původní slovanské osídlení zdejšího kraje a podrobně popisuje kolonizační úsilí biskupa Bruna ze Schaumburka. Se svolením syna Wilhelma Teltschika, říšského poslance, byla kronika zčásti publikována ve sborníku Unser Kuhländchen (sv. I. s. 68ad. a 279ad.).
  • Přečteno: 5560

WEIGEL Stefan

(1848 - 1924)

Archeolog, vlastivědný pracovník.

  • Přečteno: 6712