Skip to main content

Penzion POODŘÍ, Komenského 260, 742 01 Suchdol nad Odrou,  (+420) 731 467 643

SCHULIG Jindřich

(1849 - 1930)

Vlastivědný spisovatel, shromáždil množství materiálu k dějinám Kravařska.

(1849 - 1912)
Rodák ze Suchdolu nad Odrou působil v letech 1874 až 1881 jako učitel v Bílovci a pak až do důchodu v Krnově. Středem jeho historického zájmu bylo Kravařsko a Krnovsko. Často dojížděl do Suchdolu nad Odrou, zajímal se o historii rodné obce i okolí. Po drobnějších pracích vydal v Krnově r. 1908 obsáhlou práci Meine Heimat, das Kuhländchen, kde pojednává o přírodních, historických a především kulturních zvláštnostech tohoto regionu. I tato kniha je i nyní často vyhledávána.
Na Krnovsku ho zajímaly zvláště náboženské poměry. Výsledky svého bádání zveřejnil v knize Geschichte der Stadt Jägerndorf. Zemřel v Tátenicích u Zábřehu.

  • Přečteno: 5420

VINCOUREK Josef

(1900 - 1976)

Hudební skladatel, dirigent.

  • Přečteno: 6781

NITSCHMANN David

(1696 - 1772)

Biskup Jednoty bratrské, misionář

  • Přečteno: 5127

VITA Vilém A.

(1846 - 1919)

Malíř, působil ve Vídni, vystavoval v Paříži

  • Přečteno: 5140

Teltschik Wilhelm

(1829 - 1903)

Sedlák, pocházející z rodiny dědičných fojtů se narodil a zemřel v Suchdole nad Odrou. Kromě historie se věnoval studiu botaniky a mineralogie. Po dlouhé přípravě sepsal třídílnou kroniku Suchdolu nad Odrou s názvem Geschichte der Marktgemeinde Zauchtel, která zůstala v rukopise. Jako jeden z mála zdejších německých regionalistů přiznává původní slovanské osídlení zdejšího kraje a podrobně popisuje kolonizační úsilí biskupa Bruna ze Schaumburka. Se svolením syna Wilhelma Teltschika, říšského poslance, byla kronika zčásti publikována ve sborníku Unser Kuhländchen (sv. I. s. 68ad. a 279ad.).
  • Přečteno: 5454

WEIGEL Stefan

(1848 - 1924)

Archeolog, vlastivědný pracovník.

  • Přečteno: 6594