Penzion POODŘÍ, Komenského 260, 742 01 Suchdol nad Odrou,  (+420) 731 467 643

cszh-TWenfrdeitjaplptruesvi
 • Penzion Poodří

  Penzion Poodří

 • parkoviště, vchod

  parkoviště, vchod

 • parkoviště, vchod

  parkoviště, vchod

 • vchod

  vchod

 • společenská místnost

  společenská místnost

 • společenská místnost

  společenská místnost

 • posezení

  posezení

 • bezbariérovy vchod

  bezbariérovy vchod

 • vybavená kuchyň pro hosty

  vybavená kuchyň pro hosty

Základní informace

Počet obyvatel:

Stav ke dni: 1.1.1999
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2528
Trvale bydlící muži: 1254
Trvale bydlící ženy: 1274

Stav ke dni: 1.1.1998
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2514
Trvale bydlící muži: 1252
Trvale bydlící ženy: 1262

Stav ke dni: 1.1.1997
Trvale bydlící obyvatelstvo: 2525

Technická infrastruktura:

Veřejný vodovod: ano
Vodovodní rozvod je z části obecní a z části ve správě SmVaK.
Čistička odpadních vod: ve výstavbě
Je zaveden plyn: ano

Pozice v Regionu Poodří:

Obec Suchdol nad Odrou leží v pásmu Moravské brány. Patří mezi největší obce v Poodří a má průmyslově-zemědělský charakter. Svou polohou v oderském úvalu nabízí pohled jak na Oderské vrchy, tak na předhůří Moravskoslezských Beskyd. Obec patří do chráněné krajinné oblasti Poodří. Průměrná nadmořská výška je 272 m n. m. Místní část Kletné je součástí obce. Jedná se převážné o rekreační oblast. Je zde vybudována vodní nádrž o rozloze 1,75 ha.

Výhled do budoucna:
Obec má zájem o vytvoření informačního centra.

Základní geografické informace

Základní informace
Střední nadmořská výška:
272
Výměra v ha:
2299,7962
Statistika půdního fondu
Zemědělská půda v ha:
1807,6533
Lesní půda v ha:
278,8222
Vodní plochy v ha:
30,1411
Zastavěné plochy v ha:
36,9006
Ostatní plochy v ha:
146,279
Zasahující chráněná území
Název chraněného území: Poodří
Kategorie: chráněná krajinná oblast
Plocha v ha zasahující na území obce:
513,370863
Název chraněného území: Kletné
Kategorie: návrh přírodního parku
Plocha v ha zasahující na území obce:
435,2777
Rozdělení zemědělské půdy
Orná půda v ha:
71,8371
Zahrady v ha:
71,8371
Ovocné sady v ha:
1,4478
Louky v ha:
159,991
Pastviny v ha:
27,2981
Zasahující chráněná ložisková území
Název chráněného ložiskového území: Mankovice
Název ložiska: Mankovice
Surovina: štěrkopísek
Registr: bilancovaná ložiska (výhradní)
IČO správce: 47151412
Název správce: Štěrkovny a pískovny Olomouc, a.s.
Plocha v ha zasahující na území obce:
24,24204
Zasahující poddolovaná území
Název poddolovaného území: POHOR 2
Stáří dobývání: do 18.století
Dobývaná Surovina: rudy
Rozsah: systematický
Projevy: haldy + propadliny + ústí
Plocha v ha zasahující na území obce:
4,189989

Vytisknout E-mail

Suchdol nad Odrou

Městys Suchdol nad Odrou, prvně zmíněný v roku 1337, je se svými více než 2.500 obyvateli největší obcí ve svazku Regionu Poodří. Katastr městyse se rozkládá na 23 km2 plochy, která se svažuje z výběžků Oderských vrchů až po údolní nivu řeky Odry, přičemž výškový rozdíl činí 150 m. Část katastru leží na území Chráněné krajinné oblasti Poodří. Tam lze spatřit unikátní rostlinná společenství a při troše opatrnosti a pozornosti i vzácné živočišné druhy. Součástí městyse je i místní část Kletné, charakteristická členitým terénem, lesy a zejména přehradní nádrží o rozloze 1,75 ha. Okolí Kletného je předurčeno k příjemným procházkám, při nichž lze spatřit pozůstatky po dolování rud a kochat se pohledy na údolí Moravské brány z perspektivy téměř ptačí. Mezi pamětihodnosti, které stojí za to v Suchdole vidět a navštívit, patří především oba kostely, tvořící typické suchdolské panorama - pozdně renesanční katolický, pocházející z roku 1605, a evangelický z roku 1858 v arkádovém stylu. Významnou stavební památkou je i barokní katolická fara architekta J. L. Hildebrandta z roku 1730. Zajímavostí je i technická památka – zachovalá výpravní budova železniční stanice. Bohatým místním dějinám jsou zasvěcena dvě muzea v centru – Muzeum obce, přednímž stojí socha císaře Josefa II. v životní velikostia Muzeum Moravských bratří. Zejména druhé z nich zrcadlí nejvýznamnější místní dějinnou událost – odchod velké části protestantských obyvatel do exilu v Saskuv 1. polovině 18. století a jejich působení v roli misionářů po celém světě. Suchdol nabízí rozsáhlé možnosti sportovcům ve svém bohatě vybaveném sportovním areálu. Pro ubytování je k dispozici Penzion Poodří s kapacitou 48 lůžek, saunou a masážním vířivým bazénem. Suchdol je znám v Evropě i v USA jako jedno z center westernového ježdění v ČR– tradiční Pony Express se zde koná každý rok koncem srpna.

Vytisknout E-mail

Historie obce Suchdol nad Odrou

Osada byla založena na počátku 13. století slovanskými osadníky. Postupem času však v osadě převládli osadníci němečtí. Roku 1257 se osada nazývala Suchodol nebo Suchidol. Podle latinských listin z roku 1337 se nazývala Cuchenthal, roku 1430 Zauchenthal, a roku 1597 Zauchtl. Český název Suchdol se poprvé objevuje v 15. a 16. století.
Ve 13. století spadala osada pod panství fulnecké spravované Smilem z Lichtenburka. Poté se jejími pány stali páni z Kravař. Po krátkém období, kdy patřil Suchdol pod Helfštýn, se vrátil roku 1475 zpět pod fulnecké panství, které později koupil Jan ze Žerotína. V té době zde žilo jak katolické obyvatelstvo, tak i obyvatelstvo lutherské víry, které však v 18. století odešlo do Horní Lužice. Majitelé panství, do kterého spadal Suchdol, se poměrně často střídali až do roku 1806, kdy jej zdědila Valburga Truchsess-Waldburg-Zeil, známá dobrotitelka celého okolí. Posledním majitelem panství byl rod Chlumecký-Bauer, který jej vlastnil až do roku 1918.
Za zmínku určitě stojí také to, že v letech 1618-1621 v obci kázal Jan Ámos Komenský.

latinské názvy: 1337 Cuchenthal
Ceuchenthal
Cuchtenthal
česká jména: 1257 Suchodol, Suchidol
15.-.16. stol. Soudol, Sukdol
17. stol. Soudol, Suchdol
německá jména: 1430 Zauchenthal
  Zauchtenthal
1597 Zauchtl

Vytisknout E-mail

SCHULIG Jindřich

(1849 - 1930)

Vlastivědný spisovatel, shromáždil množství materiálu k dějinám Kravařska.

(1849 - 1912)
Rodák ze Suchdolu nad Odrou působil v letech 1874 až 1881 jako učitel v Bílovci a pak až do důchodu v Krnově. Středem jeho historického zájmu bylo Kravařsko a Krnovsko. Často dojížděl do Suchdolu nad Odrou, zajímal se o historii rodné obce i okolí. Po drobnějších pracích vydal v Krnově r. 1908 obsáhlou práci Meine Heimat, das Kuhländchen, kde pojednává o přírodních, historických a především kulturních zvláštnostech tohoto regionu. I tato kniha je i nyní často vyhledávána.
Na Krnovsku ho zajímaly zvláště náboženské poměry. Výsledky svého bádání zveřejnil v knize Geschichte der Stadt Jägerndorf. Zemřel v Tátenicích u Zábřehu.

Vytisknout E-mail

Teltschik Wilhelm

(1829 - 1903)

Sedlák, pocházející z rodiny dědičných fojtů se narodil a zemřel v Suchdole nad Odrou. Kromě historie se věnoval studiu botaniky a mineralogie. Po dlouhé přípravě sepsal třídílnou kroniku Suchdolu nad Odrou s názvem Geschichte der Marktgemeinde Zauchtel, která zůstala v rukopise. Jako jeden z mála zdejších německých regionalistů přiznává původní slovanské osídlení zdejšího kraje a podrobně popisuje kolonizační úsilí biskupa Bruna ze Schaumburka. Se svolením syna Wilhelma Teltschika, říšského poslance, byla kronika zčásti publikována ve sborníku Unser Kuhländchen (sv. I. s. 68ad. a 279ad.).

Vytisknout E-mail

Další články...

chodba z přízemí do horních pater

chodba z přízemí do horních pater

chodba

chodba

vchod

vchod

vchod

vchod

Penzion Poodří a možné aktivity v okolí