Varování

The form #5 does not exist or it is not published.

The form #6 does not exist or it is not published.

Přihláška na Vítání občánků a souhlas s uveřejněním blahopřání

V kategorii Informace úřadu

Vážení rodiče nově narozených občánků obce, vážení jubilanti

S ohledem na ochranu osobních údajů je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte se zpracováním osobních údajů a zaslání pozvánky na Vítání občánků, stejně tak souhlas se zveřejněním jména a příjmení jubilanta v rubrice Blahopřejeme ve zpravodaji obce. 
Z toho důvodu již nebudou pozvánky na Vítání občánků zasílány rodičům automaticky. Ze stejného důvodu budou blahopřání k narození dítěte a významnému životnímu jubileu zveřejněny ve zpravodaji pouze na základě vašeho souhlasu.

Máte-li zájem zúčastnit se Vítání občánků, můžete přihlášku podat, stejně tak udělit souhlas se zveřejněním blahopřání:

Prosíme, aby vyplněné přihlášky na slavnostní Vítání občánků nebo souhlas s uveřejněním blahopřání k životnímu jubileu ve zpravodaji, byly doručeny nejpozději do 3.10.2016 před uzávěrkou zpravodaje.

Online formuláře

 

Vytisknout