Penzion POODŘÍ, Komenského 260, 742 01 Suchdol nad Odrou,  (+420) 731 467 643

cszh-TWenfrdeitjaplptruesvi
 • Penzion Poodří

  Penzion Poodří

 • parkoviště, vchod

  parkoviště, vchod

 • parkoviště, vchod

  parkoviště, vchod

 • vchod

  vchod

 • společenská místnost

  společenská místnost

 • společenská místnost

  společenská místnost

 • posezení

  posezení

 • bezbariérovy vchod

  bezbariérovy vchod

 • vybavená kuchyň pro hosty

  vybavená kuchyň pro hosty

Poplatky správní, místní, ostatní, zboží k prodeji

SPRÁVNÍ POPLATKY ZÁKON Č. 368 / 92

1. Poplatek za povolení k provozování výherního hracího přístroje  
a) za každý výherní hrací přístroj na 6 měsíců 16 000,-
2. Matrika  
a) ověření podpisu, otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopise 30,-
b) ověření listiny v českém jazyce 30,-
c) ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí 100,-
d) nahlédnutí do matriky - za každou matriční událost 20,-
e) uzavření sňatku mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000,-
f) ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlaš. lístku 50,-
g) vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu 100,-
h) vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství ČR 100,-
ch) vydání cestovního pasu s biometrií 600,-
- dítě 5 - 15 let 100,-
vydání cestovního pasu bez biometrie 1 500,-
- dítě do 5 let 50,-
- dítě 5 - 15 let 1 000,-
i) vydání nového občanského průkazu za poškozený 100,-
(zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy,  
anebo vydání OP na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů)  
j) poskytnutí údaje z informačního systému 50,-
3.Výpisy z Czech POINT  
a) výpis z katastru nemovitostí  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
b) výpis z obchodního rejstříku  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
c) výpis z živnostenského rejstříku  
- první stránka 100,-
- každá další stránka 50,-
d) výpis z rejstříku trestů 100,-
3. Stavební úřad  
a) vydání stavebního povolení dle specifikace 300,- až 3 000,-
b) vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení 300,-
c) vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1 000,-
d) vydání povolení ke změně užívání stavby 500,-
e) vydání povolení k odstranění stavby 100,-
f) místní šetření 100,-/zap.hod.
g) vydání povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace (dle specifikace) 100,- až 1 000,-
h) vydání povolení k připojení nemovitosti na míst. komunikaci 500,-

 

MÍSTNÍ POPLATKY DLE OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK

1. Poplatek ze psů  
a) v rodinném domku 100,-
b) v rodinném domku (důchodci se slevou) 50,-
c) v bytovém domě s více než dvěma byty 400,-
d) v bytovém domě s více než dvěma byty (důchodci se slevou) 100,-
za druhého a každého dalšího psa zvýšení o 50 %  
   
2. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj  
a) každý výherní hrací přístroj na 3 měsíce 5 000,-

 

OSTATNÍ PLATBY

Hrobní místa:  
jednohrob na 10 let 450,-
dvojhrob na 10 let 690,-
trojhrob na 10 let 930,-
urnový háj na 10 let 340,-
pronájem hrobového místa v kolumbariu na 10 let (katolický i evangelický hřbitov) 200,-
- náklady na vybudování (vratné při ukončení pronájmu) 3.600,-
- cena za žulovou desku (nevratná - zůstavá vlastnictvím nájemce) 1.200,-
   
Stočné za m3 odebrané vody 19,-
   
Inzerce v Suchdolském zpravodaji :  
1 strana A5 200,-
1/2 strana A5 100,-
1/4 strany A5 50,-
   
Kopírování:  
formát A4  
- jednostranně 2,00
- oboustranně 3,00
formát A3  
- jednostranně 3,00
- oboustranně 5,00

 

ZBOŽÍ K PRODEJI

Laminátové skříně na plyn:  
LS1 (malá) 2.928,-
LS2 (velká) 3.355,-
LR1 (malý rám) 915,-
LR2 (velký rám) 1.123,-
   
Evidenční známka pro psa 26,-

 

Platnost ceníku od 21. 8. 2012.

Vytisknout E-mail

chodba z přízemí do horních pater

chodba z přízemí do horních pater

chodba

chodba

vchod

vchod

vchod

vchod

Penzion Poodří a možné aktivity v okolí